Start

Föreningen syftar till att: Främja det internationella historiska kulturarvet av tomtetraditioner i alla länder i världen. Fungera som en paraplyorganisation för olika länders tomteorganisationer/skrån/föreningar/gillen.